Jakie koszty niesie za sobą wentylacja mechaniczna z rekuperacją?


Jakie koszty niesie za sobą wentylacja mechaniczna z rekuperacją?

cW dodatku zwykle sprawy rozchodzą się o setki lub tysiące złotych. Nic dziwnego, że w tak zagmatwanym procesie dochodzi do błędów oraz niewłaściwych decyzji. Jednocześnie w wielu sytuacjach pojawiają się ograniczenia finansowe. Ten wstęp został przedstawiony, żeby dokładniej spojrzeć na kwestię wentylacji.

Najczęściej pojawia się ona w klasycznej formie grawitacyjnej. Sprowadza się wtedy przede wszystkim do wykorzystania kanałów wentylacyjnych, dzięki którym zużyte powietrze zostanie wyprowadzone na zewnątrz. W ramach tej sytuacji marnowana jest znacząca część możliwości, które pojawiają się w związku z tym, że powietrze zostało już wcześniej ogrzane. Właśnie w tym miejscu pojawia się wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która nie pozwala na takie marnotrawstwo. Jest to technologia, która prowadzi do wielu korzyści, które zostaną przedstawione w dalszej części artykułu. Najwięcej uwagi poświęcimy jednak zagadnieniu zasadności finansowej systemu rekuperacji Kraków.

Za co płacimy?

Zanim przejdziemy do przedstawienia konkretnych kwot, warto zastanowić się, po co w ogóle stosujemy wentylację mechaniczną. Podstawową kwestią jest właśnie odzysk ciepła. Dochodzi do wstępnego ogrzewania strumienia, które dostarczane jest do naszego domu. To oznacza, że musimy wykorzystać mniej energii, żeby uzyskać oczekiwaną temperaturę. Rezultatem jest obniżone zużycie paliwa. W przypadku różnych źródeł ogrzewania ma to również inne znaczenie. Ważna jest przede wszystkim cena paliwa w danym wariancie. Jest to jednak ten aspekt funkcjonowania wentylacji mechanicznej z rekuperacją, który najczęściej przekonuje inwestorów. Nie jest to jednak jedyna kwestia. Warto dodać do tego choćby pozytywny wpływ dla zdrowia mieszkańców poprzez filtrację oraz regulowanie ilości świeżego powietrza, które jest transportowane do domu.

Koszty ogólnie

Koszty należy rozłożyć na kilka czynników. Po pierwsze sama inwestycja, którą podejmujemy na początku. Ona również składa się z kilku elementów. Po drugie koszt wykorzystania danej technologii w odniesieniu do jakiegoś okresu. Po trzecie z finansowego punktu widzenia ważne są korzyści, które osiągamy względem rozwiązania konkurencyjnego. Mając te wszystkie dane, możemy wnioskować o ekonomicznej zasadności danej inwestycji (przy wykorzystaniu okresu zwrotu). Oczywiście liczba zmiennych jest bardzo duża, a więc trudno również o jednoznaczne porady.

Koszt inwestycji

Koszt rekuperacji, który musimy ponieść na początku, wynosi zwykle od 20000 do 26000 złotych. W niektórych sytuacjach może to być jednak również 17000 lub 350000 złotych. Od czego to zależy? Przede wszystkim od mocy danego systemu oraz od jego efektywności. Kolejne czynniki to również instalacja rekuperacji (nie każda firma wymaga takiej samej zapłaty za swoje usługi), jakość wykonania poszczególnych podsystemów czy renoma danej firmy. Sam rekuperator kosztuje najczęściej od 8000 do 25000 złotych. Pamiętajmy jednak, że jest to najważniejszy element całej układanki. To w nim znajdują się podzespoły odpowiedzialne za odzyskiwanie energii czy wywołanie ruchu powietrza w całym systemie. Ponadto wymieniona kwota jest formą inwestycji. Cena rekuperacji powinna być więc odniesiona w stosunku do zysków, które oferuje.

Koszty eksploatacyjne

Koszty eksploatacyjne składają się w przypadku wentylacji mechanicznej z dwóch głównych czynników. Najistotniejszym z nich jest wykorzystanie energii elektrycznej. Tylko przy jej wykorzystaniu wentylatory mogą obsługiwać ruch powietrza w całym systemie. Drugim czynnikiem jest okresowa wymiana filtrów. Mógłby pojawić się trzeci składnik, ale jest on stosunkowo rzadko potrzebny. Mówimy o kosztach naprawy, ale pamiętajmy, że wentylacja mechaniczna jest systemem, który stosunkowo rzadko ulega awarii. Podane koszty na dystansie roku najczęściej kształtują się na poziomie od 1400 do 1600 złotych, ale nie jest to zawsze tak oczywiste, ponieważ może dochodzić do rozbieżności. Pamiętajmy również, że same filtry stanowią dodatkową zaletę wentylacji mechanicznej i trudno narzekać na ponoszone koszty, ponieważ prowadzą one do komfortu dla naszego zdrowia.

Ekonomiczna zasadność inwestycji

Przedstawiliśmy wcześniej, co zyskujemy w ramach wykorzystania rekuperacji w domu bądź w mieszkaniu. Jak to wygląda w stosunku do kosztów. Okazuje się, że w większości przypadków bardzo korzystnie. Obniżone koszty ogrzewania to znaczące oszczędności dla domowego budżetu. Jakie są to kwoty? Tutaj pojawia się zbyt wiele zmiennych, żeby móc precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim różnicujący jest koszt, który jest ponoszony w związku z produkcją energii cieplnej. Po drugie pojawia się aspekt ocieplenia domu i ogólnie jego zapotrzebowania na ciepło. Po trzecie ważne są również preferencje mieszkańców. Na podstawie danych doświadczalnych możemy stwierdzić, że okres zwrotu najczęściej mieści się w przedziale od 8 do 10 lat. Oczywiście nie możemy dać gwarancji, że zawsze będzie on wynosił dokładnie tyle. Może to być zarówno mniej (wtedy opłaca nam się jeszcze bardziej), jak i więcej. Wentylacja mechaniczna to również korzyści pozafinasnowe. Ostatecznie powinniśmy to przedstawić jako prawie zawsze opłacalną inwestycję (poza pewnymi wyjątkami, ale to już wymagałoby dogłębnej analizy i może być treścią innego artykułu), którą warto zaimplementować we własnym domu.