OCP przewoźnika


OCP przewoźnika

OCP przewoźnika zapewnia firmie transportowej oraz klientom zamawiającym usługi przewozu poczucie bezpieczeństwa. Takie firmy uznawane są za wiarygodne, a zleceniodawcy chętnie podejmują z nimi współpracę. Obecnie wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje wykup ubezpieczenia OCP na 12 miesięcy, a po tym czasie istnieje możliwość odnowienia polisy lub podpisania nowej umowy z inną firmą. OCP przewoźnika drogowego może obejmować przewozy krajowe, międzynarodowe oraz oba jednocześnie.

Trudno jest ocenić, z usług którego ubezpieczyciela warto skorzystać, ponieważ oferta jest ustalana indywidualnie. W takim przypadku pomoc oferuje multiagencja, która współpracuje z liderami w ubezpieczeniach, a jej doradcy pomagają dobrać najkorzystniejszą polisę OCP https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Z podjęciem decyzji o zawarciu umowy nie warto zwlekać. Trzeba zrobić to jak najszybciej i zapewnić ochronę własnych interesów oraz interesów klientów.

Zakres polisy OCP przewoźnika – ryzyka powodujące szkody

Najczęściej podstawowy zakres ubezpieczenia OCP zawiera:

 • Odszkodowanie dla klienta, który jest właścicielem towaru. Szkoda powstała wskutek złych warunków na drodze, wypadku drogowego i ładunek nie będzie dostarczony na czas.
 • Pokrycie kosztów przechowania towaru co jest konieczne do czasu wykonania naprawy uszkodzonego samochodu. Firma transportowa dołożyła starań, aby przeciwdziałać zaistnieniu szkody lub ograniczyć jej rozmiary: przeładunek, podstawienia innego samochodu do przewiezienia ładunku.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych wyłącza z odpowiedzialności towary szybko psujące się, wartościowe jak dzieła sztuki, sprzęt AGD, RTV, pieniądze. A także materiały niebezpieczne: związki chemiczne, paliwa. Ubezpieczeniem nie obejmowany jest także przewóz zwierząt.

Natomiast rozszerzona polisa OCP przewoźnika obejmuje ochroną:

 • Niewykonanie lub nierzetelne wykonanie przewozu powierzonego ładunku.
 • Kradzież lub uszkodzenie towaru poza miejscami strzeżonymi.
 • Przekazanie ładunku osobie nieuprawnionej.
 • Przywłaszczenie powierzonego towaru.
 • Pożar.

Dodawane są rozszerzenia chroniące przewoźnika w przypadku:

 • Zlecenia przewozu towaru podwykonawcy.
 • Braku wpisu w liście przewozowym CMR.

Korzystna dla firmy transportowej polisa OCP przewoźnika zawiera takie ryzyka jak:

 • Szkody środowiskowe np. zanieczyszczenie paliwem.
 • Nieterminowy załadunek towaru.
 • Transportowanie ładunku przez kierowcę odurzonego alkoholem lub narkotykami.

Wykupując polisę OCP trzeba zwrócić uwagę na możliwość parkowania samochodu poza parkingami strzeżonymi, np. dla zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, zjedzenia posiłku, tankowania pojazdu, stosowania przepisów o czasie pracy kierowców. Wielu ubezpieczycieli umożliwia wprowadzenie rozszerzenia zakresu odpowiedzialności, o szkody które powstały w czasie postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi.

Ale najczęściej wskazuje takie miejsca do parkowania jak: stacje benzynowe, hotele, restauracje.

Czy zakup polisy OCP jest zawsze opłacalny dla przewoźnika?

Nieprzemyślane warunki ubezpieczenia OCP przewoźnika  skutkują niepełną wypłatą odszkodowania lub odmową jego wypłacenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jedynie dokładne przeanalizowanie potrzeb firmy transportowej, ryzyka na jakie narażony jest przewożony towar, może uchronić przed stratami finansowymi. Likwidacją szkód zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe. Tylko prawidłowo opracowane ubezpieczenie OCP posiadające wszystkie rozszerzenia oraz klauzule zapewni spokojne i bezpieczne funkcjonowanie firmy transportowej oraz jej kontrahentów.
Warto podkreślić znaczenie rozszerzenia polisy OCP o straty spowodowane opóźnieniami.

Takie sytuacje jak: awarie samochodu na drodze, przestoje na przejściach granicznych, duże korki zdarzają się często i są przyczyną opóźnień w dostawie ładunku. W przypadku dochodzenia przez klienta odszkodowania za nieterminowe dostarczenie towaru będzie można je pokryć z polisy OCP przewoźnika. Obecnie nieposiadanie ubezpieczenia OCP może spowodować odpływ klientów, którzy wybierają firmy posiadające taką ochronę.

Jak powinny być sprawdzone zapisy ubezpieczenia OCP przewoźnika drogowego?

 • Sprawdzenie wysokości sumy gwarancyjnej, mając na uwadze, że, nie powinna być niższa niż wartość przewożonego towaru. Ważne? Sumy gwarancyjne najczęściej podawane są w euro lub dolarach (USD). Przy większej flocie samochodów trzeba uwzględnić możliwość wystąpienia w niedługim czasie kilku zdarzeń i odpowiednio zwiększyć sumę gwarancyjną.
 • Skontrolowanie czy konieczny będzie udział własny w likwidacji szkód: franszyza redukcyjna lub integralna.
 • Zwrócenie uwagi czy suma gwarancyjna ustalona jest na jedno czy każde zdarzenie.
 • Sprawdzenie czy transportowany towar nie widnieje na liście towarów które są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Należą do nich: wartościowe obrazy, rzeźby, papiery wartościowe, leki, itd.
OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Wykonując przewóz towarów w ruchu międzynarodowym, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na wartość ładunku, ale również na wagę i wpisanie jego wartości do listu przewozowego. W przypadku utraty ładunku firma transportowa odpowiada także za zapłatę cła oraz pokrycie innych wydatków związanych z przewozem towaru.

Posiadając większą liczbę samochodów standardowe ubezpieczenie OCP może być niewystarczające z powodu ryzyka zaistnienia kilku zdarzeń w zbliżonym czasie. Suma gwarancyjna umożliwi wypłatę odszkodowania za jedno zdarzenie a kolejne obciążą przewoźnika, dlatego warto ją zwiększyć.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.facebook.com/ocpprzewoznika jest dobrowolne i nie trzeba wyrażać zgody na standardowy wariant.