Po co i w jaki sposób oznacza się kontenery morskie?


Po co i w jaki sposób oznacza się kontenery morskie?

Po co i w jaki sposób oznacza się kontenery morskie? Kontenery morskie stanowią ciekawy element krajobrazu występującego w wielu portach na całym świecie. Jest to pewien wycinek całości, który rozpoczyna się jeszcze w kraju, gdzie produkowane są jakieś dobra. Optymalizacja jest jednym z kluczowych zagadnień nowoczesnego świata i wykorzystywane jest w różnorodnych kontekstach. Transport morski na dalekie odległości jest stosunkowo tanią formą, ale tylko jeśli przewożone towary będą odpowiednio zabezpieczone i nie będzie dochodziło do zniszczeń oraz uda się przetransportować jak największą liczbę produktów.

Można prowadzić dyskusje nad wieloma elementami samej żeglugi czy samych kontenerów. Zresztą kontekst tych drugich jest znacznie szerszy. Gotowe kontenery mieszkalne to przecież osobny, a jednocześnie niezwykle ciekawy temat. Oprócz tego sama cena kontenerów mieszkalnych jest niska w stosunku do tego, co możemy za to otrzymać. Często pomija się jednak aspekt, który jest niezwykle istotny, a jednak stosunkowo rzadko się o nim wspomina. Jest nim samo oznakowanie kontenerów.

Oznaczenia kontenerów morskich

Po co w ogóle stosowane są oznaczenia? W tym pytaniu nie ma zawoalowanej treści. Oznakowanie ma celu identyfikowanie oraz przekazywanie pewnych informacji na temat poszczególnych kontenerów. Podstawowy podział obecnie sprowadza się to wykorzystania numeru identyfikacyjnego, kodu rozmiaru, informacje o masie i ładowności oraz tabliczkę CSC. Zadanie każdego z tych oznaczeń jest inne i przyjrzymy się im osobno.

Numer identyfikacyjny

Każdy 40 stopowy kontener (czy każdy inny, ale warto zwrócić uwagę, że to właśnie 40 ft stanowi obok 12 i 20 ft podstawowy wymiar w przypadku kontenerów morskich) stosowany do transportu produktów posiada numer identyfikacyjny. Razem składa się on z 4 liter, 6 cyfr oraz liczby kontrolnej. W pierwszym przypadku zakodowana jest informacja o właścicielu danego przedmiotu. Stanowi to fragment umów międzynarodowych. Każdy z właścicieli jest zarejestrowany w Międzynarodowym Biurze Kontenerowym. Dany właściciel może posiadać wiele kontenerów i tym samym konieczne jest stworzenie dodatkowego identyfikatora.

Zobacz również:

Rozmiar oraz typ

kontenery-morskie-wynajemJuż wcześniej wspomnieliśmy, że kontener 40 ft należy do standardowych wymiarów podobnie jak 12 czy 20 stopowy. To kolejna informacja, która jest również częścią oznakowania. Po pierwsze jest to właśnie kod rozmiaru, a po drugie kod typu. Pierwsze oznakowanie określa parametry wielkości takie jak długość, wysokość oraz szerokość. Pamiętajmy, że w celu skrócenia oznakowania stosuje się specjalny kod, co można łatwo zweryfikować, ale konieczne do tego celu jest posługiwanie się specjalnymi tablicami. Zresztą podobnie wygląda to w kwestii samego typu. Jest ich całkiem sporo i raczej pozbawione sensu byłoby się uczenie tego na pamięć. Znacznie ważniejsze jest to, żeby wiedzieć, gdzie w razie występowania trudności należy poszukać wartościową informację. Sam typ można odczytać właśnie na podstawie tabeli oznakowania.

Sprawdź również:

Tabliczka CSC

kontener-morski-wynajemKolejnym elementem oznakowania, o którym warto wspomnieć, jest tabliczka CSC. Jest to składnik, który może brzmieć dość tajemniczo, ale jego zastosowanie jest bardzo logiczne i skuteczne. Tabliczka zawiera informacje odnośnie samego bezpieczeństwa, które stanowi część procesu. Oznacza to przedstawienie danych odnośnie takich kwestii jak data produkcji, dopuszczalna waga produktów, z którymi poradzi sobie stalowy prostopadłościan, sam producent, dane odnośnie przeglądów technicznych czy obciążenia, które były wykorzystane do samych testów. Zauważmy więc, że producent kontenerów magazynowych jest tak samo łatwą do uzyskania informacją jak sama data, kiedy to nastąpiło. Tabliczka CSC stanowi więc ważny element samego bezpieczeństwa. Przedstawienie producenta kontenerów magazynowych to zaledwie fragment informacji, który przedstawia to, że sam kontener pochodzi z wiarygodnego źródła.

Dodatkowe oznaczenia

kontenery-morskie-uzywaneW niektórych sytuacjach występują również dodatkowe zabezpieczenia. Jakich sytuacji to dotyczy? Przede wszystkim w przypadku wysokich kontenerów, co w praktyce oznacza wysokość, która przekracza 2591 mm. W takiej sytuacji na stalowym produkcie występuje charakterystyczne żółto oznakowanie okraszone czarną czcionką. Oprócz tego znajdują się symbole, które przekazują dodatkowe informacje. W praktyce oznacza to rozumienie konkretnych symboli, które zazwyczaj są dość sugestywne. Może to dotyczyć choćby przewożenia niebezpiecznego ładunku czy przekazywać pewne dodatkowe informacje, które powinny zostać uwzględnione podczas pracy przy kontenerach.

W skrócie o oznakowaniach kontenerów

Samo oznakowanie kontenerów morskich sprowadza się do przekazywania wielu informacji, co stanowi również składnik skuteczności całego procesu. Na drzwiach kontenerów umieszczane są informacje odnośnie numeru identyfikacyjnego, rozmiaru oraz typu, ładowności czy tabliczki bezpieczeństwa. Wszystko jest dokładnie określone prawem i tym samym takie same typy oznaczeń wykorzystywane są na całym świecie. Tym samym przekazywanie informacji jest wyjątkowo łatwe, co wynika z ustandaryzowania. W niektórych przypadkach umieszcza się również dodatkowe symbole, które stanowią informacje dla osób, które wiedzą jak je zinterpretować.