Kto może wykonywać badania geotechniczne


Kto może wykonywać badania geotechniczne

Kto może wykonywać badania geotechniczne – badania geotechniczne gruntu, są bardzo istotne. Są one wykonywane w dwóch głównych dziedzinach przemysłu, czyli przede wszystkim w budownictwie (tutaj możemy oczywiście wymienić na przykład budownictwo mieszkaniowe oraz budowę dróg, czy budowę mostów) oraz badania geotechniczne wykonuje się na zlecenie przemysłu wydobywczego.

Warto jest zastanowić się nad tym, kto może wykonywać badania geotechniczne, chociażby dlatego, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest naprawdę bardzo duże. Kiedy wybieramy kierunek studiów, można byłoby rozważyć, czy właśnie nie warto studiować jednego z kierunków, który to pozwala na przeprowadzanie takich badań geotechnicznych gruntu.

Badanie geotechniczne w budownictwie

Na badania geotechniczne w budownictwie jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie to nigdy nie było małe, ale w ostatnich kilku latach, bardzo mocno wzrosło. Złożyły się na to dwa czynniki. Pierwszym jest fakt, że podczas wydawania zgody na budowę, od kilku lat praktycznie za każdym razem, podkreślane jest, że konieczne jest przeprowadzenie badania geotechnicznego gruntu pod budowę jednorodzinną, czyli budowę pierwszej kategorii budowlanej. Jeszcze kilka lat temu, tego typu badania były zalecane niezmiernie i niezwykle rzadko, jeżeli chodzi o pierwszą kategorię budowlaną. Wzrost z tego powodu jest więc znaczący, jednak zapotrzebowanie na badania geotechniczne w budownictwie jednorodzinnym wzrosło również dlatego, że Polacy po prostu coraz częściej budują takie domy. Jeżeli chodzi o inne konstrukcje, czyli o drugą i trzecią kategorię budowlaną, to zapotrzebowanie utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie, chociaż oczywiście podlega pewnym wahaniom. Podobnie jest z budową dróg oraz mostów. Badanie geotechniczne może wykonać osoba, która ma tytuł zawodowy geotechnika lub jeśli jest to osoba, która ma tytuł naukowy geologa, ale dodatkowo posiada jeszcze na przykład uprawnienia inżynierskie z dziedziny budownictwa na przykład mieszkaniowego lub budowy dróg i mostów. Jest to niezwykle istotna sprawa, ponieważ jeżeli wybieramy kierunek studiów, to możemy na przykład wybrać się na geotechnikę. Możemy jednak na przykład wybrać geologię i dodatkowo zrobić studia uzupełniające i przez to, mamy oczywiście dużo większy wachlarz możliwości, jeśli idzie o zatrudnienie i branże, w której możemy pracować. Drugie rozwiązanie pochłania jednak więcej czasu, jaki musimy poświęcić na naukę. Warto zatem dobrze się nad tym namyślić.

Badania geotechniczne w przemyśle wydobywczym, czyli geologia górnicza oraz geologia złożowa

Kto może wykonywać badania geotechniczne
Kto może wykonywać badania geotechniczne

Prowadzenie badań geotechnicznych w przemyśle wydobywczym jest to domena geologów górniczych oraz geologów złożowych, którzy jednak są oczywiście wspierani przez osoby, które to wykonują odwierty geologiczne. Geolog złożowy oraz górniczy zna się bowiem na badaniach złożowych lub na geologii kopalin, ale niekoniecznie musi osobiście dokonywać odwiertów. Badania geotechniczne wykonywane dla przemysłu wydobywczego, są bardzo istotne, a czasem wręcz powiedzieć możemy, że decydują one o tym, czy dana firma będzie w stanie wytrzymać konkurencję na rynku. Wynika to z kilku powodów. Współcześnie cena surowca wydobywanego może w nawet dość krótkim odstępie czasu, ulegać dość znaczącym zmianom. Przede wszystkim spowodowane jest to tym, że ceny surowców nie są ustalane tylko i wyłącznie na zasadzie popytu i podaży. Obecnie istnieją na świecie giełdy surowców i oczywiście ten popyt i podaż jest wyrażony na tej giełdzie, ale wzrosty oraz spadki są zdecydowanie bardziej dynamiczne. Ma to oczywiście przełożenie na to, w jaki sposób pracuje przemysł wydobywczy oraz na to, w jaki sposób możemy oceniać niektóre zasoby. Poszukiwanie złóż surowców mineralnych jest obecnie dużo bardziej skomplikowane. Nie wystarczy bowiem znaleźć dobre złoże, należy je przeanalizować pod niemal każdym kątem, począwszy od technologii wydobycia, składu chemicznego i jego wpływu na proces obróbki, transportu do huty, a następnie do zakładu przetwórczego itp. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na długofalowe efekty ekonomiczne i przeprowadzić analizę ryzyka. To wszystko składa się na proces decyzyjny odnośnie do podjęcia decyzji o rozpoczęciu wydobycia.

Zobacz koniecznie:

Co powinien wiedzieć geolog złożowy?

Powyżej opisana sytuacja uświadamia nam, jak niezwykle odpowiedzialnym tematem są badania złożowe i badania geotechniczne. Geolog musi mieć wiedzę wykraczającą znacznie poza zwykłą geologię. Nie oznacza to oczywiście, że sam może podejmować decyzję odnośnie do tego, czy rozpoczynać wydobycie, czy nie. Analiza musi być bardziej dogłębna, niż tylko zwykła ilościowa analiza zasobów. Wystarczy bowiem, że w rudzie będą zanieczyszczenia, których nie wzięto pod uwagę i straty wynikające z konieczności oczyszczania urobku lub dobranej złej technologii, mogą być olbrzymie. Wszystko to pokazuje złożoność pracy, ale z drugiej strony taka odpowiedzialność jest dobrze opłacana przez firmy wydobywcze i bycie dobrym geologiem złożowym i kopalnianym jest bardzo opłacalne.