Kiedy warto skorzystać z OCP operatora?


Kiedy warto skorzystać z OCP operatora?

Kiedy warto skorzystać z OCP operatora? Kilka porad i wskazówek: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, w skrócie OCP Przewoźnika, to dobrowolna polisa ubezpieczeniowa przeznaczona dla firm spedycyjnych, które chcą chronić przewożone materiały. W przypadku przypadkowego uszkodzenia lub utraty kosztowności szkodę pokrywa zakład ubezpieczeń. Kiedy warto skontaktować się z OCP operatora? Wszystkie ważne informacje na ten temat znajdziesz w poniższym poradniku.

OCP Operatora – Definicja Pojęcia

Ubezpieczenie OCP Przewoźników Drogowych, w skrócie OCP, jest jednym z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń wśród firm transportowych w Polsce. Pomimo znacznej popularności polisy, wciąż są osoby, które nie do końca rozumieją, czym jest polisa i jaki zakres zapewnia. W tym celu przygotowaliśmy ten artykuł. Kogo obejmuje to ubezpieczenie? Jaki asortyment oferuje? Czy to jest obowiązkowe? Chętnie odpowiemy. OCP Przewoźnika to rodzaj ubezpieczenia mający na celu ochronę wszystkich materiałów wysyłanych w ramach przesyłek krajowych lub międzynarodowych. W razie wypadku skutkującego utratą wartości materialnej przewożonego towaru, firma ubezpieczeniowa pokryje wszelkie koszty i wypłaci odszkodowanie (do określonej kwoty).

Co jest przedmiotem OCP operatora?

Przedmiotem ubezpieczenia OCP przewoźnika jest mienie w transporcie oraz odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody powstałe w okresie od przyjęcia towaru do wydania towaru odbiorcy. Firma ubezpieczeniowa udostępniająca OCP Przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ odpowiada za wszelkie szkody majątkowe, w tym uszkodzenia, utratę lub braki towaru, a także za wszelkie straty gospodarcze spowodowane opóźnieniem w dostarczeniu zamówionego towaru. Do tych zasad odnoszą się art. 80-83 ustawy Prawo przewozowe. Kiedy ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie? Gdy ładunek został uszkodzony lub utracony lub uległ znacznemu uszkodzeniu z winy przewoźnika.

Kiedy warto skorzystać z OCP operatora?
Kiedy warto skorzystać z OCP operatora?

Warto wspomnieć, że firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności finansowej za utratę wartości materialnej towaru spowodowaną z innych przyczyn. Obecnie nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia OCP u przewoźnika, czy to w przesyłkach krajowych, czy międzynarodowych. Firmy spedycyjne mogą przystąpić do tej formy ubezpieczenia na zasadzie całkowicie dobrowolnej. Choć ta forma ubezpieczenia nie jest obowiązkowa, zdecydowana większość firm spedycyjnych decyduje się na jej wykupienie. Wynika to głównie z oczekiwań klientów i chęci zabezpieczenia firmy przed różnymi wypadkami. Bardzo niewiele firm jest w stanie pokryć z własnej kieszeni wszelkiego rodzaju straty związane z wypadkami drogowymi. Korzystanie z tego typu ubezpieczenia OCP dla przewoźnika opłaca się, gdyż wszelkie szkody pokrywa zakład ubezpieczeń, który wypłaca należne odszkodowania wszystkim uprawnionym i poszkodowanym.

Terytorialny zakres ubezpieczenia OCP Przewoźnika

Istnieją dwie możliwości zasięgu geograficznego OCP operatora. Wybór firmy spedycyjnej powinien zależeć przede wszystkim od tego, czy jest to wysyłka tylko na terenie naszego kraju, czy też w Europie i innych krajach świata. Zasięg terytorialny obejmujący tylko polską granicę sprawia, że ​​OCP przewoźnika jest dużo tańsze.

Kupując ubezpieczenie przewoźnika z ogólnoświatową ochroną terytorialną, musimy liczyć się z wyższymi kosztami. Aby dokładnie określić, której z dostępnych polis potrzebujemy, warto zwrócić szczególną uwagę na to, co zawiera list przewozowy. Jeżeli miejscem docelowym załadunku i rozładunku jest Polska, to wystarczy nam zasięg terytorialny poziomu Polska. Z drugiej strony, gdy list przewozowy pochodzi z Polski, ale jest przeznaczony do innego kraju, bezwzględnie konieczne jest skorzystanie z OCP przewoźnika dla przesyłek międzynarodowych. Pamiętając o wszystkich powyższych zasadach, z pewnością uda nam się znaleźć operatorów OCP, które idealnie spełnią nasze potrzeby i oczekiwania oraz będziemy mogli je kupić w najniższej możliwej cenie.

Dlaczego warto zainwestować w OCP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy przewoźnicy są zobowiązani do pokrycia ewentualnych uszkodzeń przewożonego towaru. Jeżeli przewoźnik wykupił ubezpieczenie OCP, szkoda zostanie pokryta tym ubezpieczeniem. OCP Przewoźnika to specjalny rodzaj polisy stworzony z myślą o firmach spedycyjnych, które chcą otrzymać niezbędną pomoc finansową w przypadku zagubienia lub uszkodzenia przesyłki. Fakt posiadania OCP operatora z pewnością zwiększa wiarygodność takiej firmy w oczach jej klientów i konkurencji.